Τένις-Επιπλέον Μαθήματα

Σας ενημερώνουμε ότι η Ακαδημία Τένις του Συλλόγου μας τις Κυριακές 28 Φεβρουαρίου και 20 Μαρτίου   θα πραγματοποιήσει επιπλέον μαθήματα για τα τμήματα  με το πρόγραμμα να διαμορφώνεται  ως εξής:

CADETS 1 & JUNIORS 1  17.00-18.00

CADETS 0 & JUNIORS 0  18.00-19.00

JUNIORS 2 & JUNIORS 3 19.00-20.00

Σε περίπτωση βροχής το μαθήματα  θα μεταφερθούν τις Κυριακές 6 και 27 Μαρτίου αντίστοιχα .

Επίσης το Σάββατο 5 Μαρτίου κατά την ώρα του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί συνάντηση  γονέων με τον υπεύθυνο των ακαδημιών του τένις.