ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση