Δελτίο Τύπου: Πρόσκληση σε Γενική Τακτική Συνέλευση