Μπάσκετ-Πρόγραμμα Ακαδημίας αγοριών & κοριτσιών για 5-6-7 Μαρτίου 2022