Μπάσκετ-Πρόγραμμα Ακαδημίας αγοριών & κοριτσιών 4 – 5 Δεκεμβρίου 2021