Μπάσκετ-Πρόγραμμα Ακαδημίας αγοριών & κοριτσιών 2 & 3 Απριλίου 2022