Μπάσκετ-Πρόγραμμα Ακαδημίας αγοριών & κοριτσιών 19 & 20 Φεβρουαρίου 2022