Μπάσκετ-Πρόγραμμα Ακαδημίας αγοριών & κοριτσιών 18 & 19 Δεκεμβρίου 2021