Μπάσκετ-Πρόγραμμα Ακαδημίας αγοριών & κοριτσιών 11 & 12 Δεκεμβρίου 2021