Μπάσκετ-Ενημέρωση και πρόγραμμα Ακαδημίας αγοριών & κοριτσιών 5 & 6 Φεβρουαρίου 2022