Μπάσκετ-Ενημέρωση για τις αθλητικές δραστηριότητες του Τμήματος Μπάσκετ μέχρι και 15 Ιουλίου 2022.