Μπάσκετ-Πρόγραμμα Ακαδημίας αγοριών & κοριτσιών από Παρασκευή 17 έως Κυριακή 19 Ιουνίου 2022