Μπάσκετ-Πρόγραμμα Ακαδημίας αγοριών & κοριτσιών 10-11-12 & 13 Ιουνίου 2022