Τένις: Πρόγραμμα Χριστουγέννων

Πρόγραμμα Χριστουγέννων για τα μαθήματα τένις

Όλα τα μαθήματα κατά την περίοδο των εορτών θα γίνουν στα γήπεδα του συλλόγου μας.

Group ΜΙΝΙ 0 & 1 (παιδιά 4-6 ετών κ.Έλλη)
Πέμπτη 27/12 10:00 – 11:00
Παρασκευή 28/12 17:30 – 18:30
Σάββατο 29/12 12:30 – 13:30
Πέμπτη 3/1 10:00 – 11:00
Παρασκευή 4/1 17:30 – 18:30
Σάββατο 5/1 12:30 – 13:30
Group CADETS 0 + JUNIORS 0 (Αρχάρια παιδιά 7-14 ετών)
Πέμπτη 27/12 10:00 – 11:00
Παρασκευή 28/12 19:00 – 20:00
Σάββατο 29/12 14:00 – 15:00
Πέμπτη 3/1 10:00 – 11:00
Παρασκευή 4/1 19:00 – 20:00
Σάββατο 5/1 14:00 – 15:00
Group cadets 1&2 (10-12 ετών, 1-2 χρόνια τένις)
Πέμπτη 27/12 11:00 – 12:00
Παρασκευή 28/12 18:00 – 19:00
Σάββατο 29/12 12:00 – 13:00
Πέμπτη 3/1 11:00 – 12:00
Παρασκευή 4/1 18:00 – 19:00
Σάββατο 5/1 12:00 – 13:00
Group JuniorS 1&2 (12-16 ετών, 1-2 χρόνια τένις)
Πέμπτη 27/12 11:00 – 12:00
Παρασκευή 28/12 18:00 – 19:00
Σάββατο 29/12 12:00 – 13:00
Πέμπτη 3/1 11:00 – 12:00
Παρασκευή 4/1 18:00 – 19:00
Σάββατο 5/1 12:00 – 13:00
Group JUNIORS +3,+4,+5 (12-16 ετών, έως 6 χρόνια τένις)
Πέμπτη 27/12 12:00 – 13:00
Παρασκευή 28/12 20:00 – 21:00
Σάββατο 29/12 11:00 – 12:00 ή

13:00 – 14:00

Πέμπτη 3/1 12:00 – 13:00
Παρασκευή 4/1 20:00 – 21:00
Σάββατο 5/1 11:00 – 12:00 ή

13:00 – 14:00

Group ΕΝΗΛΙΚΕΣ +1,+2 (1-32 χρόνια τένις)
Παρασκευή 28/12 21:00 – 22:30
Τετάρτη 2/1 21:00 – 22:00
Παρασκευή 4/1 21:00 – 22:30
Group ΕΝΗΛΙΚΕΣ ( BEGINNERS)
Παρασκευή 28/12 21:45 – 22:45
Τετάρτη 2/1 22:00 – 23:00
Παρασκευή 4/1 21:45 – 22:45