Ρυθμική: Φωτογραφίες γιορτής Ρυθμικής

Τα δείγματα από τις φωτογραφίες της φετινής γιορτής της Ρυθμικής βρίσκονται στα γραφεία του συλλόγου μας για όποιον θέλει να παραγγείλει.