Ρυθμική-Επανέναρξη προπονήσεων και φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Για τον σχεδιασμό της  σταδιακής επανέναρξης των προπονήσεων των τμημάτων Ρυθμικής παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την φόρμα στον παρακάτω

σύνδεσμο:  https://forms.gle/iLPWdjpo4QpMjB9i8