Νέο έντυπο Ιατρικής Βεβαίωσης Αθλητή (για όλα τα αθλήματα).

Σε νέο έντυπο, μετά από απόφαση της Γ.Γ.Α. και του Ε.Ο.Δ.Υ., θα γίνεται η συμπλήρωση της Ιατρικής Βεβαίωσης Αθλητή. Μπορείτε να κατεβάσετε και να τυπώσετε το νέο έντυπο. Για όσους έχετε ήδη συμπληρώσει το παλαιότερο έντυπο θα γίνεται δεκτό, εκτός αν ενημερωθούμε επίσημα με κάποια νεότερη οδηγία. 

Νέα Ιατρική Βεβαίωση αθλητή-προπονητή

Έντυπο ιατρικού ιστορικού αθλούμενου