Μπάσκετ-Πρόσκληση & Πρόγραμμα Γιορτής Μπάσκετ 2016