Μπάσκετ-Πρόγραμμα προπονήσεων Ακαδημίας Μπάσκετ 7-8/5/2016