Μπάσκετ-Πρόγραμμα Ακαδημίας Μπάσκετ 4-6/Μαϊου/2016. Προσοχή: μικρές αλλαγές.

Με κίτρινο χρώμα είναι τονισμένες οι αλλαγές στις προπονήσεις ορισμένων εκ των τμημάτων της Ακαδημίας Μπάσκετ.Προπονήσεις 4-6 ΜΑΙΟΥ