Μπάσκετ-Πρόγραμμα Ακαδημίας αγοριών & κοριτσιών 29 Φεβρουαρίου & 1 Μαρτίου 2020