Μπάσκετ-Πρόγραμμα Ακαδημίας Αγοριών & Κοριτσιών 14 – 15 Μαϊου 2016