Μπάσκετ-Πρόγραμμα Ακαδημίας αγοριών & κοριτσιών 21 & 22 Δεκεμβρίου 2019