Μπάσκετ-Πρόγραμμα Ακαδημίας αγοριών & κοριτσιών 9 & 10 Νοεμβρίου 2019