Μπάσκετ-Πρόγραμμα Ακαδημίας Αγοριών & Κοριτσιών 9-10/4/2016