Μπάσκετ-Πρόγραμμα Ακαδημίας αγοριών & κοριτσιών 2-6 Ιανουαρίου 2019