Μπάσκετ-Πρόγραμμα Ακαδημίας αγοριών & κοριτσιών 22-23 Δεκεμβρίου 2018 και Χριστουγέννων