Μπάσκετ-Πρόγραμμα Ακαδημίας Αγοριών & Κοριτσιών 8-9 Δεκεμβρίου 2018