Μπάσκετ-Πρόγραμμα Ακαδημίας Αγοριών & Κοριτσιών 1-2 Δεκεμβρίου 2018