Μπάσκετ-Πρόγραμμα Ακαδημίας Αγοριών & Κοριτσιών 24 & 25 Νοεμβρίου 2018