Μπάσκετ-Πρόγραμμα Ακαδημίας αγοριών & κοριτσιών 17&18 Νοεμβρίου 2018