Μπάσκετ-Πρόγραμμα Ακαδημίας αγοριών και κοριτσιών 20-21/5/2017