Μπάσκετ-Πρόγραμμα Ακαδημίας αγοριών & κοριτσιών 13 & 14/5/2017