Μπάσκετ-Πρόγραμμα Ακαδημίας αγοριών & κοριτσιών 6-7/5/2017