Μπάσκετ-Πρόγραμμα Ακαδημίας Αγοριών & Κοριτσιών Μ. Εβδομάδας 10-12 Απριλίου 2017.