Μπάσκετ-Πρόγραμμα Ακαδημίας Αγοριών & Κοριτσιών 1-2 / Απριλίου 2017