Μπάσκετ-Πρόγραμμα Ακαδημίας Αγοριών & Κοριτσιών 4-5/3/2017