Μπάσκετ-Πρόγραμμα Ακαδημίας Αγοριών & Κοριτσιών 28-29/5/2016