Μπάσκετ-Πρόγραμμα Αγοριών & Κοριτσιών 16-17/4/2016