Μπάσκετ-Ενημέρωση για το Δελτίο Υγείας Αθλητή

Την Κυριακή  6/10/2019 είναι η καταληκτική ημερομηνία για τους αθλητές και τις αθλήτριες του Συλλόγου ώστε να προσκομίσουν στην Γραμματεία το υποχρεωτικό για τις προπονήσεις , φιλικά και αγώνες Δελτίο Υγείας Αθλητή.

Το δελτίο δίδεται με την εγγραφή και σφραγίζεται υποχρεωτικά από καρδιολόγο.

Για την διευκόλυνση σας την Κυριακή 6/10/2019 στα γραφεία του Συλλόγου  θα πραγματοποιηθεί Ιατρικός έλεγχος από ομάδα Ιατρών του καρδιολογικού κέντρου ¨Καρδιοανάλυσις¨

Κόστος : 10€  

Απαραίτητη η προσκόμιση φωτογραφίας ( 3Χ4 cm περίπου)

Καρδιογράφημα , Triplex , Ιατρική Βεβαίωση.

Για την Ακαδημία Μπάσκετ η εξέταση θα γίνει  αυστηρά σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Κυριακή 6/9/2019 , στα γραφεία του Συλλόγου :

ΑΓΟΡΙΑ  :  2011 , 2012 , 2013 , 2014     09:00

ΑΓΟΡΙΑ  :  2009 , 2010         10:00

ΑΓΟΡΙΑ  :  2007 , 2008         11:00

ΑΓΟΡΙΑ  :  2005 , 2006        12:00

ΑΓΟΡΙΑ  :  2003 , 2004        13:00

ΚΟΡΙΤΣΙΑ :  ΟΛΕΣ ΟΙ ΗΛΙΚΙΕΣ         14:00