Μπάσκετ-Γυμνάσου σπίτι…

Επιλέγουμε video με ασκήσεις Ball-handling και ασκήσεις με λάστιχα για αυτή την εβδομάδα και “μένουμε σπίτι” αλλά σε καλή φυσική κατάσταση.

  • Στην εικόνα δείτε συνοπτικά 5 tips από τους Coaches της Euroleague για την εβδομαδιαία άσκηση.

Weekly Practice

  • Δείτε τα παρακάτω video για Ball-Handling και άσκηση με λάστιχα.

https://safeYouTube.net/w/zR34

https://safeYouTube.net/w/MR34

https://safeyoutube.net/w/2S34