Έντυπα ιατρικού ιστορικού & ιατρικής βεβαίωσης (για όλα τα αθλήματα)

Με την  επανέναρξη των προπονήσεων είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν τα παρακάτω έντυπα και η ιατρική βεβαίωση να προσκομισθεί πριν την έναρξη της προπόνησης. Η διαδικασία αυτή αφορά τους αθλητές και τις αθλήτριες όλων των αθλημάτων.

Έντυπο ιατρικού ιστορικού αθλούμενου

Νέα Ιατρική Βεβαίωση αθλητή-προπονητή