Μπάσκετ-Πρόγραμμα Ακαδημίας αγοριών & κοριτσιών 1&2 Φεβρουαρίου 2020