Μπάσκετ-Πρόγραμμα Ακαδημίας αγοριών & κοριτσιών 1 & 2 Ιουνίου 2019