Μπάσκετ-Πρόγραμμα Ακαδημίας αγοριών & κοριτσιών 18-19 Μαΐου 2019