Μπάσκετ-Πρόγραμμα Ακαδημίας αγοριών & κοριτσιών 11-12 Μαΐου 2019