Μπάσκετ-Πρόγραμμα Ακαδημίας αγοριών & κοριτσιών από Πέμπτη 2 Μαΐου – Κυριακή 5 Μαΐου 2019