Μπάσκετ-Πρόγραμμα Ακαδημίας αγοριών & κοριτσιών Μεγάλης Εβδομάδας.