Μπάσκετ-Πρόγραμμα Ακαδημίας αγοριών & κοριτσιών 13 & 14 Απριλίου 2019