Μπάσκετ-Πρόγραμμα Ακαδημίας αγοριών & κοριτσιών 6 & 7 Απριλίου 2018-2019